İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI


Bilgi çağını dahi aşan günümüz modern ekonomilerinde, iş bölümü ve uzmanlaşma artmış, işgücü piyasaları derinleşmiştir. Aynı sektörde, aynı alanda faaliyet gösteren firmaların istihdam ettiği emek, birbirinden farklı özellikler taşıyabilmektedir. Bütün bu farklılıkları dikkate alan eğitim, tecrübe ve yetenekteki işgücüne ulaşmak ve üretimden en üst düzeyde verim elde etmek, rekabetin temel bir unsuru haline gelmiştir. Dünyadaki işsizlik oranlarının büyümesine rağmen, firmaların talep ettiği vasıfta işgücüne erişilmesinde güçlüklerin yaşandığı da bir gerçektir.

Atalar Şirketler Grubu bu gerçeklerin farkında olan bir Grup olarak; kendisine bağlı şirketlerde ihtiyaç duyulan işgücüne erişebileceği, üretimde kalite ve verimi esas alarak, gerektiğinde ihtiyaç duyulan işgücünün olduğu piyasalara yakın bölgelerde üretim yapma esnekliğini göstermektedir.

Şirketlerimizde istihdam edilen insan unsurunda yukarıda belirtilen özellikler yanında, işine bağlı, işyerini bir aile gibi gören, toplumunun ahlaki değerlerinin bilincinde, ister mal isterse hizmet üretiminde çalışıyor olsun; insana hizmet etmeyi bir görevi icra etmekten ziyade, onur duyulacak bir yaklaşım olarak kabul eden bir anlayış sahibi olmaları beklenmektedir. Çünkü Atalar Grup, hem muhataplarına hem de çalışanlarına bu yaklaşım çerçevesinde karşılık vermektedir.

Gurup altında faaliyet gösteren firmalar, değişik sektörlerde ve çeşitli vasıflarda işgücüne ihtiyaç duymaktadır. İş talebinde bulunacakların, ilgili firma sitelerinde yer alan "iş talep formunu" doldurmaları gerekmektedir.

İş Başvuru formunu doldurmak için tıklayınız.