Blog List Blog List Blog List

TURQUHOUSE BUTÝK HOTEL

H

aliç kýyýsýndaki semt isimleriyle adlandýrýlan Turquhouse Hotel; Eyüp, Ayvansaray, Balat, Cibali, Fener, Hasköy ve Sütlüce Konaklarýyla hizmet vermektedir. 6 VIP, 19 Elite, 2 Aile Odasý (Connection Room), 1 Engelli Odasý ve 39 Standart Odasý ile toplam 67 Oda, 115 Yataklý bir otel olan Turquhouse Butik Otel, Ýstanbul’un teleferikle de çýkýlabilen tek oteli olma özelliðine sahiptir.

TV odasý, oyun parký, resepsiyonda kasa, jeneratör, telefonla doktor, ücretsiz otopark, internet-faks, TV Odasý, tesis genelinde kablosuz internet eriþimi, 100 kiþilik Seminer ve Toplantý aktiviteleri, bilgisayarlý özel toplantý odasý, Hamam ve Sauna, kuru temizleme ve çamaþýr yýkama hizmetlerimiz bulunmaktadýr.

Atatürk havalimaný'na 16, en yakýn þehir merkezine 1, en yakýn vapur iskelesine 1 ve deniz otobüslerine 7 km mesafedeyiz. Þehir merkezine ücretsiz, havaalanýna ücretli servisimiz mevcuttur.

Kaliteli bir otel servisi ile evinizin sýcaklýðýna sahip odalarýmýzda; merkezi yangýn alarmý sistemi, duman dedektörü, merkezi ýsýtma sistemi, telefon, minibar, uydu TV, saç kurutma makinesi bulunmaktadýr.

Otelimiz, Oda Kahvaltý hizmet vermektedir. Talebe baðlý olarak HB ve FB olarak da hizmet verilebilmektedir.

Þehrin içinde zamanýn dýþýnda...

Haliç'te eski Türk konaklarýnýn yeniden yorumlanmýþ örneklerini sunan Turquhouse Boutique Hotel'den içeriye adým attýðýnýz anda meþhur yazar Pierre Loti'nin nargilesini fokurdatýrken, Haliç ve Ýstanbul'u seyrettiði o eski günlere dönüyorsunuz.

Geçmiþi 18. yüzyýlýn sonlarýna dayanan huzurlu ve konforlu konaklarýmýzda þehrin gürültüsünden uzak, Ýstanbul'un Yeditepesi'ne bakýp lezzetli yemeklerimizi tadarken; neden Ýstanbul'un en çok bu tepeden resmedildiðini siz de anlayacaksýnýz. Ayrýca konumumuz itibarýyla alkollü içki servisi yapýlmamaktadýr.

 

Firma Bilgileri

Turquhouse Hotel
Adres: Pierre Loti Tepesi Turistik Tesisleri, Merkez Mah. İdris Köşkü Cad. 34050 Eyüp / İSTANBUL
Tel : +90 212 497 13 13
Faks: +90 212 497 16 16
Web: www.turquhouse.com
e-mail: info@turquhouse.com