Blog List

ELÝF GÖZLÜK

E

lif Gözlük, Optik sektöründe pazarlama faaliyeti göstermek üzere kurulmuþ olan bir firmadýr. Türkiye genelinde 7 coðrafi bölgede ürünlerini pazarlama marifeti ile optik piyasasýna sunan Elif Gözlük, piyasanýn % 10’una hitap etmektedir. Firmamýz Jares markasý ile 2010 yýlý içerisinde güncel bir koleksiyon oluþturmuþtur. 2010 yýlýnda sadece Kurum Gözlüðü satýþý yapan firmamýz 2011 yýlýnda marka sayýsýný ve ürün çeþitliliðini arttýracaktýr.

 

Firma Bilgileri

Elif Gözlük
Adres: İzmir Yolu Üzeri Telli Kavak Mevkii
No:23-1 Ayvalık / BALIKESİR - TÜRKİYE
Tel : +90 266 312 35 47
Faks: +90 266 312 35 43
Web: www.elifgozluk.com
e-mail: @elifgozluk.com