Blog List

TORK GÖZLÜK

O

ptik sektöründe pazarlama faaliyeti göstermek üzere kurulmuþ olan Tork Gözlük, Türkiye genelinde 7 coðrafi bölgede ürünlerini pazarlamakta ve optik piyasanýn % 25’ne hitap etmektedir. Firmamýz Noggi ve Luccello markalarý ile 2010 yýlý içerisinde güncel koleksiyonlar oluþturmuþtur. Oluþturulan bu koleksiyonlar, kendi segmentindeki ürünler arasýnda çeþitliliði ve sayýsý yüksek olmasý itibari ile büyük bir baþarý yakalamýþtýr. 2011 yýlý içerisinde hali hazýrdaki markalarýnýn lansmanýný tamamlayýp, birkaç dünya markasýný da firma bünyesine katarak, en kýsa zamanda koleksiyonunu çeþitlendirmeyi planlamaktadýr.

 

Firma Bilgileri

Tork Gözlük
Adres: İzmir Yolu Üzeri Telli Kavak Mevkii
No:23-1 Ayvalık / BALIKESİR - TÜRKİYE
Tel : +90 266 312 35 47
Faks: +90 266 312 35 43
Web: www.torkgozluk.com
e-mail: info@torkgozluk.com