Ýnþaat Sektörü Ciro ve Üretim Endeksi Arttý - 6.10.2011


Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), ''Ýnþaat Ciro ve Üretim Endeksleri 2011 Yýlý 2. Dönem'' sonuçlarýný açýkladý. Buna göre, inþaat sektöründe bu yýlýn ikinci çeyreðinde üretim ve cirolar arttý. 2011 senesinin ilk 6 ayýnda inþaat sektörü ciro endeksinde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10,5 oranýnda artýþ meydana geldi.

Bina inþaatý sektörü ciro endeksi yüzde 11,6 artarak, 113,5'ten 126,7'ye, bina dýþý inþaat sektörü ciro endeksi de yüzde 9 artarak, 133,5'ten 145,5'e yükseldi.Ýnþaat sektörü üretim endeksi de söz konusu dönemde yüzde 13,1 arttý. Bina inþaatý üretim endeksi ilk 6 ayda yüzde 15,5 artarak 112,1'den 129,5'e çýkarken, bina dýþý inþaat üretim endeksi de yüzde 4,6 artarak 169,1'den 176,9'a yükseldi.